ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว | 

> หัวหน้าส่วนราชการ

นางสมถวิล ธรรมใจกูล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

054-226115 ต่อ 15

baheao.sao@gmail.com

นางภควรรณ สุรวิชิตกร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

054-226115 ต่อ 17

baheao.sao@gmail.com

นางสาวอัจฉรา โชครวย

หัวหน้าสำนักปลัด

054-226115 ต่อ 12

baheao.sao@gmail.com

นางอรพรรณ ฟูกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

054-226115 ต่อ 23

baheao.sao@gmail.com

นายสมศักดิ์ เช่งรุ้ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

054-226115 ต่อ 20

baheao.sao@gmail.com

นางวาสนา ลักขณาธร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

054-226115 ต่อ 21

baheao.sao@gmail.com

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/10/2020 9 1407 2025 1935 19703 11488 40507 182.53.197.240