ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว | 

> สมาชิกสภา

นางนิรัชรา ธุระกิจ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

054-226115 ต่อ 17

boheao.sao@gmail.com

นายประสิทธิ์ ไชยทิกุล

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

054-226115 ต่อ 17

boheao.sao@gmail.com

นางสมถวิล ธรรมใจกูล

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

054-226115 ต่อ 15

boheao.sao@gmail.com

นายนิเวส หน่อแก้วมูล

สมาชิกสภา หมู่ 1

054-226115 ต่อ 17

boheao.sao@gmail.com

นายณัฐธัญ ญาณะปลูก

สมาชิกสภา หมู่ 4

054-226115 ต่อ 17

boheao.sao@gmail.com

นางนงเยาว์ อ้ายจักร

สมาชิกสภา หมู่ 5

054-226115 ต่อ 17

boheao.sao@gmail.com

นายณัฐวุฒิ วงค์ชมภู

สมาชิกสภา หมู่ 7

054-226115 ต่อ 17

boheao.sao@gmail.com

นายบุญทรง ยะเปียงปลูก

สมาชิกสภา หมู่ 9

054-226115 ต่อ 17

boheao.sao@gmail.com

นางจันทร์เพ็ญ แปงเครือ

สมาชิกสภา หมู่ 10

054-226115 ต่อ 17

boheao.sao@gmail.com

นางสุนีย์ เรือนไชย

สมาชิกสภา หมู่ 15

054-226115 ต่อ 17

boheao.sao@gmail.com

นางรวงทอง มหาวงค์วรรณ

สมาชิกสภา หมู่ 16

054-226115 ต่อ 17

boheao.sao@gmail.com

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/10/2020 9 1407 2025 1935 19703 11488 40507 182.53.197.240