ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว | 

> สมาชิกสภา

นายเรืองศิลป์ อินต๊ะสืบ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

นางนิรัชรา ธุระกิจ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

นายพิทักษ์ อินนาค

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

นายนิเวส หน่อแก้วมูล

สมาชิกสภา หมู่ 1

นายอดุลย์ เปี้ยปลูก

สมาชิกสภา หมู่ 1

นายณัฐธัญ ญาณะปลูก

สมาชิกสภา หมู่ 4

นายสังวาลย์ สิงห์ไชย

สมาชิกสภา หมู่ 4

นางนงเยาว์ อ้ายจักร

สมาชิกสภา หมู่ 5

นายสวิง คำน้อย

สมาชิกสภา หมู่ 7

นายบุญทรง ยะเปียงปลูก

สมาชิกสภา หมู่ 9

นายรัตน์ ใจยาสมบัติ

สมาชิกสภา หมู่ 10

นางจันทร์เพ็ญ แปงเครือ

สมาชิกสภา หมู่ 10

นายประสิทธิ์ ไชยทิกุล

สมาชิกสภา หมู่ 12

จ.ส.อ.บุญช่วย จันทร์อินตา

สมาชิกสภา หมู่ 12

นายธนาธิษณ์ ใจโต

สมาชิกสภา หมู่ 15

นางสุนีย์ เรือนไชย

สมาชิกสภา หมู่ 15

นางรวงทอง มหาวงค์วรรณ

สมาชิกสภา หมู่ 16

นางอรทัย บุญมี

สมาชิกสภา หมู่ 16

นางทิพวัลย์ สำแดงผล

สมาชิกสภา หมู่ 17

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/10/2020 179 367 751 3501 2271 5772 3.80.5.103