ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว | 

โครงสร้างบุคลากร > สำนักปลัด

นางสาวจินดาศรี ใจหงอก

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวศิริวรรณ พันธ์สิทธิ์

นิติกร

นางสาวกัลยา รินเชื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สิบตำรวจตรีหญิงรัชฎาพร เขียวมาวงค์

นักทรัพยากรบุคคล

นายอนิกกวี ปินตานุกุล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวรสภาดา สอนง่าย

นักวิชาการสาธารณสุข

นางอรอุมา อายุหมั้น

ครู

นางเพ็ญศรี ฟูคำ

ครู

นางสมัย คำเขียว

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กและปฐมวัย

นายภูริวัฒน์ คันใจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

นายสุรินทร์ ปินตาวงค์

พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ ช่างกิม

พนักงานขับรถยนต์

นายชัยวุฒิ แก้วคำมุล

พนักงานขับรถยนต์

นายฉัตรชัย กล้าหาญศึก

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายนพดล หล้าอุด

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายกรกฤต วงค์ปิน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายบุญเทียม โนใจปิง

คนงานทั่วไป

นายบุรินทร์ ใจปลา

คนงานทั่วไป

นางสาวเขมิกา หมื่นขัน

คนงานทัั่วไป

นายจักรพันธ์ ฝั้นชมภู

คนงานทั่วไป

นายเขาทราย ทิวันปลูก

คนงานทั่วไป

นายธงชัย ทองรักษ์

คนงานทั่วไป

นายธนู มูโล่ง

คนงานทั่วไป

นายสวาท ปาปุ๊ดปลูก

คนงานประจำรถขยะ

นายสุรินทร์ มาทา

คนงานประจำรถขยะ

นายไกรภพ ทิวันปลูก

คนงานประจำรถขยะ

นายไพฑูรย์ ไชยลังกา

คนงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่ > สำนักปลัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/10/2020 23 1692 15103 14853 11488 35657 44.200.168.16