ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว | 

โครงสร้างบุคลากร > สำนักปลัด

นางสาวจินดาศรี ใจหงอก

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวศิริวรรณ พันธ์สิทธิ์

นิติกร

นางสาวกัลยา รินเชื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจุฑารัตน์ ยะตะนัง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนิรัญญา คำปันบุตร

นักทรัพยากรบุคคล

นางอรอุมา อายุหมั้น

ครู

นางเพ็ญศรี ฟูคำ

ครู

นางสมัย คำเขียว

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กและปฐมวัย

นายภูริวัฒน์ คันใจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

นายสุรินทร์ ปินตาวงค์

พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ ช่างกิม

พนักงานขับรถยนต์

นายชัยวุฒิ แก้วคำมุล

พนักงานขับรถยนต์

นายฉัตรชัย กล้าหาญศึก

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายนพดล หล้าอุด

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายบุญเทียม โนใจปิง

คนงานทั่วไป

นายสวาท ปาปุ๊ดปลูก

คนงานประจำรถขยะ

นายบุรินทร์ ใจปลา

คนงานทั่วไป

นางสาวเขมิกา หมื่นขัน

คนงานทัั่วไป

อำนาจหน้าที่ > สำนักปลัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/10/2020 3 419 1250 744 7045 10060 54.224.117.125