ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว | 

[15 มิ.ย. 2564]

โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2564 วั

รายละเอียด :

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว นายสถาพร วะเท นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปี 2564 จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน :

 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว (เลขที่ 334 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100) ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองแนวพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว พิจารณาเห็นว่า "ลำปางรักษ์สมุนไพร" เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่การเพาะปลูกสมุนไพร และพันธุ์พืชต่าง ๆ มากมาย สามารถนำมาเป็นแบบอย่างและแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้ และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลสัมฤทธิ์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว จึงได้นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ "ลำปางรักษ์สมุนไพร" (เลขที่ 177 หมู่ 12 บ้านเขลางค์ทอง ถนนคันเหมือง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100) ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีคุณธนิตศักดิ์ ประโลมรัมย์ (ผู้ดูแลและประสานงานการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิต แปรรูป โดย "ลำปางรักษ์สมุนไพร" ทุกช่องทางบนอินเตอร์เน็ต) ให้การต้อนรับ, ให้ชมวิดีทัศน์สรุปประวัติและกิจกรรมภายในองค์กร "ลำปางรักษ์สมุนไพร", บรรยายเรื่องสมุนไพรกับการรักษา 10 โรคที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน, นำชมทางเดินเท้าเปล่าเพื่อสุขภาพ, นำชมอุทยานสมุนไพร, นำชมบริเวณโรงงานผลิตฯ, เข้าชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำเร็จรูป ที่ผลิต แปรรูป และจัดจำหน่าย โดย "ลำปางรักษ์สมุนไพร"


ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/10/2020 3 419 1250 744 7045 10060 54.224.117.125