ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว | 


ประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

ช่องทางลัด


ข่าวสารความเคลื่อนไหว


จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา

> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดิบในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขัว ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำเดือน กณกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดิบในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขัว ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำเดือน กณกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดิบในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขัว ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำเดือน กณกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดิบในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขัว ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำเดือน กณกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดิบในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขัว ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำเดือน กณกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดิบในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขัว ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำเดือน กณกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

สื่อประชาสัมพันธ์

วารสารออนไลน์

วารสารประจำปี

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

ที่นี่...องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

บริการประชาชน