หน้าแรก เกี่ยวกับตำบล ผลิตภัณฑ์ตำบล ติดต่อ อบต.
 
ฝ่ายการเมือง  
สภา อบต.บ่อแฮ้ว  
 
คณะผู้บริหาร    
ฝ่ายประจำ    
ส่วนราชการภายใน    
สำนักงานปลัด อบต.    
กองการคลัง    
กองช่าง    
กองสวัสดิการสังคม    
     
 
นายสถาพร  วะเท
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
 
   
 
 
 
   
ผังขั้นตอนการให้บริการ  
ข้อบัญญัติตำบล  
หนังสือกรม  
กฎหมาย อบต.  
   
 
นายเจริญ ยศสุรินทร์
 
จ.ส.อ.สมบุญ ทิพย์ปลูก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
       
     
   
 
     
     
     
     
     
     
     
     
   
นายวาษ เรือนคำปา
 
   
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว