ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว | 


ประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

ช่องทางลัด


ข่าวสารความเคลื่อนไหว


จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา

> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีเวทีห้องประชุมภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว (เฉพาะค่าแรง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์โปร่งแสงแผนที่ภาพถ่ายอากาศเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ติดบนแผ่นอะคริลิคตู้ไฟ ขนาด 1 x 1.8 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีเวทีห้องประชุมภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว (เฉพาะค่าแรง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์โปร่งแสงแผนที่ภาพถ่ายอากาศเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ติดบนแผ่นอะคริลิคตู้ไฟ ขนาด 1 x 1.8 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีเวทีห้องประชุมภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว (เฉพาะค่าแรง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์โปร่งแสงแผนที่ภาพถ่ายอากาศเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ติดบนแผ่นอะคริลิคตู้ไฟ ขนาด 1 x 1.8 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีเวทีห้องประชุมภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว (เฉพาะค่าแรง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์โปร่งแสงแผนที่ภาพถ่ายอากาศเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ติดบนแผ่นอะคริลิคตู้ไฟ ขนาด 1 x 1.8 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีเวทีห้องประชุมภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว (เฉพาะค่าแรง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์โปร่งแสงแผนที่ภาพถ่ายอากาศเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ติดบนแผ่นอะคริลิคตู้ไฟ ขนาด 1 x 1.8 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีเวทีห้องประชุมภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว (เฉพาะค่าแรง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์โปร่งแสงแผนที่ภาพถ่ายอากาศเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ติดบนแผ่นอะคริลิคตู้ไฟ ขนาด 1 x 1.8 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

สื่อประชาสัมพันธ์

วารสารออนไลน์

วารสารประจำปี

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

ที่นี่...องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

บริการประชาชน