ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว | 


ประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

ช่องทางลัด


ข่าวสารความเคลื่อนไหว


จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา

> ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน2รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน1รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน2รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน1รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน2รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน1รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน2รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน1รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน2รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน1รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

สื่อประชาสัมพันธ์

วารสารออนไลน์

วารสารประจำปี

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

ที่นี่...องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

บริการประชาชน