หน้าแรก เกี่ยวกับตำบล ผลิตภัณฑ์ตำบล ติดต่อ อบต.
 
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
ประจำปีงบประมาณ 2559
 

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 หมู่ 17

- ราคากลาง

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเช่าโกเก็ต หมู่16

- ราคากลาง

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเช่ามงคลศิริ หมู่16

- ราคากลาง

 

 

 

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเร่งรัด หมู่ 15

- ราคากลาง

โครงการเสริมผิวพราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ท่าล้อ-ปงท่าขัว หมู่ 9

- ราคากลาง

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ 7

- ราคากลาง

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ 17

- ราคากลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด หมู่ 16

- ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพร้อม หมู่ 9

- ราคากลาง

 

 

โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในหมู่บ้าน หมู่ 10 (2)

- ราคากลาง

โครงการก่อวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอิ่มสุข หมู่ 5

- ราคากลาง

โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในหมู่บ้าน หมู่ 10 (1)

- ราคากลาง

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
 

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ 1

- ราคากลาง

- ประกาศสอบราคา

- เอกสารสอบราคา

- รายชื่อผู้มาซื้อซอง

- รายชื่อผู้มายื่นซอง

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

 

โครงการก่อสร้างถังน้ำใส หมู่ 5

- ราคากลาง

- ประกาศสอบราคา

- เอกสารสอบราคา

- รายชื่อผู้มาซื้อซอง

- รายชื่อผู้มายื่นซอง

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
 

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ 7

- ราคากลาง

- ประกาศสอบราคา

- เอกสารสอบราคา

- รายชื่อผู้มาซื้อซอง

- รายชื่อผู้มายื่นซอง

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

 

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ท่าล้อแสงตะวัน หมู่ 9

- ราคากลาง

- ประกาศสอบราคา

- เอกสารสอบราคา

- รายชื่อผู้มาซื้อซอง

- รายชื่อผู้มายื่นซอง

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
 

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ท่าล้อฝั่งตะวันตก หมู่ 9

- ราคากลาง

- ประกาศสอบราคา

- เอกสารสอบราคา

- รายชื่อผู้มาซื้อซอง

- รายชื่อผู้มายื่นซอง

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

 

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยริมบึง หมู่ 12

- ราคากลาง

- ประกาศสอบราคา

- เอกสารสอบราคา

- รายชื่อผู้มาซื้อซอง

- รายชื่อผู้มายื่นซอง

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
 

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสนมา หมู่ 15

- ราคากลาง

- ประกาศสอบราคา

- เอกสารสอบราคา

- รายชื่อผู้มาซื้อซอง

- รายชื่อผู้มายื่นซอง

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

 

โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมือง หมู่ 16

- ราคากลาง

- ประกาศสอบราคา

- เอกสารสอบราคา

- รายชื่อผู้มาซื้อซอง

- รายชื่อผู้มายื่นซอง

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
 

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7/12 หมู่ 17

- ราคากลาง

- ประกาศสอบราคา

- เอกสารสอบราคา

- รายชื่อผู้มาซื้อซอง

- รายชื่อผู้มายื่นซอง

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

 

 

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหลังหนองกระทิงหมู่ 5

- ราคากลาง

โครงการขุดเจาะเบาะบาดาล บริเวณที่ทำการ อบต.บ่อแฮ้ว

- ราคากลาง

โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ 7

- ราคากลาง