หน้าแรก เกี่ยวกับตำบล ผลิตภัณฑ์ตำบล ติดต่อ อบต.
 
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
ประจำปีงบประมาณ 2561
       
 

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1

- ราคากลาง

โครงการ เเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางไปวัดม่อนกระทิง หมู่ที่ 5

- ราคากลาง

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

- ราคากลาง

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

- ราคากลาง

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ซอยจามเทวี 4/3 หน้าบ้านนายอำเภอ ช่วงที่ 2 ซอยนายชาญ ติคา หมู่ที่ 16

- ราคากลาง

 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล Artificial Gravel Pack ชนิดกรวดกรุรอบบ่อ หมู่ที่ 7

- ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงวงค์ หมู่ที่ 15

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยกลางทุ่ง

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงศรีบุตร ชัยวงค์ หมู่ที่ 4

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้า คสล.หมู่ที่ 16 ซอยข้างบ้านลุงถม

- ราคากลาง

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
 

โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าสุสาน ถึงสวนราชันย์ หมู่ที่ 10

- ราคากลาง

- โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างชลประทาน หมู่ที่ 5

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้า คสล.หมู่ที่ 16 ซอยนางศรีดา

- ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางทุ่ง หมู่ที่ 12

- ราคากลาง

- โครงการจ้างเหมารถบัสตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาฯ

- ราคากลาง