กลับหน้าหลัก
  ภาพข่าวกิจกรรม ปี2562
  - Big Cleanning Day ทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562
  - งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง
  - ประชาสัมพันธ์ ลำปางปางสะอาดแผนปฏิบัติการ Lampang Clean City แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
  - อบต.บ่อแฮ้วร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนจังหวัดลำปาง 2 กุมภาพันธ์ 2562
  - กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 13 กุมภาพันธ์ 2562
  - ร่วมพิธีอันเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานพระธาตุเจดีย์ วัดท่าขัว 17 กุมภาพันธ์ 2562
  - กิจกรรม วิ่ง หนองกระทิง - บ่อแฮ้ว มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 10 วันที่ 3 มีนาคม 2562
  - อบต.บ่อแฮ้ว ร่วมกับ อบจ.ลำปาง และ อปท.ในเขตอำเภอเมืองลำปาง ร่วมจัดงาน จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงลำปาง 14 เมษายน 2562
  - โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562
  - โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
  - กิจกรรมทำความสะอาด ขับเคลื่อนวาระ "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" 14 มิถุนายน 2562
  - โครงการ คลองสวย น้ำใส ไร้วัชพืช 18 มิถุนายน 2562
  - โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2562 15 กรกฎาคม 2562
  - โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปี 2562 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
  - ร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
  - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตำบลบ่อแฮ้ว 2 สิงหาคม 2562
  - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมตำบลบ่อแฮ้ว 21 สิงหาคม 2562
  - พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2562
  - งานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ตำบลบ่อแฮ้ว 11 พฤศจิกายน 2562
  - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดวัดพระเจ้าทันใจ และวัดกู่คำ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
  - ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2562
  - งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
  - พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 6 ธันวาคม 2562