ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว | 

[11 พ.ย. 2564]

ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย

รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายนะคะ

#พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
ป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ป้ายลักษณะดังกล่าวต้องเสียภาษีป้าย (มาตรา 6)
ป้ายที่ต้องเสียภาษี แสดงหรือติดตั้งในปีใดจะต้องเสียภาษีป้ายของปีนั้น ตั้งแต่ได้มีการแสดงหรือติดตั้งจนถึงสิ้นปี (มาตรา 7)
ปี 2565 ใช้อัตราภาษีตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดไว้ 3 ประเภท โดยอัตราภาษีจะแตกต่างกันตามประเภทป้าย
ภาษีป้ายไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการลดภาษีหรือยกเว้นเพราะเหตุจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 ดังนั้น หากมีการแสดงหรือติดตั้งป้าย โดยเข้าตามหลักเกณฑ์มาตรา 6 แต่ไม่เข้าข้อยกเว้นตาม (มาตรา 8)  ก็ย่อมอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีป้ายทั้งสิ้น

**ติดป้ายโฆษณาเท่าที่จำเป็นกันนะคะ**


ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/10/2020 3 419 1250 744 7045 10060 54.224.117.125