หน้าแรก เกี่ยวกับตำบล ผลิตภัณฑ์ตำบล ติดต่อ อบต.
 
  งานจัดเก็บรายได้
  - คู่มือชำระภาษี
  - แผนจัดเก็บรายได้ประจำปี 2558
  - ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 2558
  - แผนจัดเก็บรายได้ประจำปี 2559
  - ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 2559
  -แผนจัดเก็บรายได้ประจำปี2560
  - ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 2560
  -แผนจัดเก็บรายได้ประจำปี2561
  - ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 2561
  -แผนจัดเก็บรายได้ประจำปี2562
  - ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 2562
  -กำหนดการชำระภาษี
  *โรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบถึง 28 ก.พ. ของทุกปี
  *ป้าย ยื่นแบบถึง 30 มี.ค. ของทุกปี
  *บำรุงท้องที่ ยื่นแบบทุก 4 ปี ชำระถึง 30 เม.ย. ของทุกปี